Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

22 март- Световен ден на водата. Водата без която не можем. ОУ " Неофит Рилски", 1-в клас.

22 март- Световен ден на водата. Водата без която не можем. ОУ " Неофит Рилски", 1-в клас.

 

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ЕЛЕНА ВИДЕНОВА И ДАНИЕЛА ПАНГЕЛОВА ВИ ПОЗДРАВЯВАТ