Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 ГОДИНА

 

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА И ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ -ЩЕ СЕ УТОЧНЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО