Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИЙО!

 

https://youtu.be/ta2QkyeXGVU   ВИДЕО

Таня Камбурова и Елена Виденова с учениците от 4в клас

 

 

https://www.facebook.com/miroslava.djordjeva/videos/4406923422656924   ВИДЕО

Рецитал на учениците от 4б клас с учители Мирослава Джорджева и Лалка Паргова

 

 

https://www.facebook.com/100003312152432/videos/3630851840368519    ВИДЕО

Весела Стефанова: Учениците от 4а клас се включиха в творческите изяви, завладели ОУ "Неофит Рилски", по случай Националния ни празник. Честит 3-ти март!

 

 

https://www.facebook.com/100018142628934/videos/790976144850466    ВИДЕО

https://www.facebook.com/100018142628934/videos/790974328183981    ВИДЕО

https://www.facebook.com/100018142628934/videos/790970531517694     ВИДЕО

1б клас с учители София Йорданова и Соня Костова

 

 

 

 

1а клас с учители Емилия Борисова и Руска Георгиева

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СВОБОДАТА!

1б клас - София Йорданова и Соня Костова