Новини

     Грамоти първа и втора степен получиха талантливите ни ученици Росица Славева от 3 в клас и Дани Йорданов от 6 а клас за постигнати изключителни ...
С много и различни инициативи и тържества учениците от училището ни отбелязаха 151-годишнината от обесването на Васил Левски и показаха, че тачат и свято пазят в ...

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА, УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, БЕШЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С РОБОТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Наскоро Даниела Димитрова - учител по английски език в нашето училище, премина обучение за работа с робот.

Тя разказа за тази иновация, която може да се окаже ефективен начин за изучаване на чужд език в училище.

Даниела Димитрова има Първа квалификационна степен и няколко специализации - в Англия, Унгария, Чехия и Австрия по програма „Еразъм“.

 

Roadshow: С Nao и Pepper в света на науката

Уважаеми Дами и Господа, Бихме искали да представим на вашето внимание роботите на SoBank Robocs - NAO и Pepper - като ефективен инструмент в образованието. Роботите се превръщат в неразделна част от нашата образователна система и намират своето приложение в повечето сегменти на образованието. Още от появата им в образованието, те се оказаха впечатляващи инструменти за академичните среди. Познаването на STEM е жизненоважно от ранните етапи на обучението. За съжаление в повечето настоящи образователни програми обучението STEM* се въвежда доста късно. Ето защо ви предлагаме възможност то да стане част от ежедневието на учениците. Основната учебна програма може да бъде демонстрирана с NAO - найпопулярният образователен хуманоиден робот. Той е специализиран за образователната индустрия и е изграден като програмируем образователен инструмент, помощник и асистент на учителя. Способен е да изнася не само лекции, но и да извършва действия и жестове, с които да се разбере по-добре дадена идейна концепция. Жизненоважна част от приложенията на NAO е езиковото обучение, при което основите на езика могат да бъдат преподавани с лекота на учениците. Предимство на робота Pepper е, че може да говори и разбира българския език. Той може да помогне за развитието на интелектуалните способности на децата от много ранна възраст. В практиката роботът Pepper е внедряван неведнъж в учебната програма на 4 до 15- годишни подрастващи, с което е спомогнал за развитието не само на изчислителните им способности, но и на съпричастност, любопитство, а също така е подобрил способностите им за решаване на проблеми. В средното образование тези приложения могат да се ползват на понапреднало ниво, където учениците могат да проектират свои собствени конструкции или да формират сложни последователности от действия. Основите на науките като физика и математика могат да бъдат усвоени по-лесно чрез използването на роботите на SoBank Robocs, тъй като те изследват сложността на процеса, по който е построен роботът. Благодарение на софтуерната разработка на Humanizing Technologies Pepper може да бъде програмиран да работи в диалогов режим за целите на образованието. Наличната система за управление на съдържанието предоставя технически улеснен процес, чрез който формите, страниците и диалозите, а на практика и цялата комуникация с робота Pepper, може да бъде създадена лесно, интуитивно и от лица, които не са специалисти или технически грамотни.