Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ДЕЦАТА НИ РИСУВАТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Таня Фердинандова:

 

Ивайла Ангелинина от I А клас изразява с рисунка признателността си към Апостола на свободата.

 

 

Първи опит на Евелин Костадинова от I А клас да нарисува Васил Левски.

 

 

Георги Георгиев от I А клас изразява своята почит към Апостола на свободата с рисунка.

  

 

Първи опит на Максим Борисов от I А клас да нарисува Васил Левски.