Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ДЕЦАТА НИ ТВОРЯТ И ОПОЗНАВАТ СВЕТА

Прекрасни изложби от макети и рисунки изпълниха училището с красота, а сърцата с радост и гордост.

 

 

 

Максим Борисов - първи клас - второ място в общинския конкурс за коледна картичка