Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА ДУПНИЦА

Община Дупница организира конкурс за коледна картичка с послание. Творбите ще бъдат изложени на партера на общината, а след това ще бъдат подарени на потребителите на социални услуги в общината. Картичките всеки може да предаде в сградата на Общинска администрация – стая 51, до 09.12.2021 г. включително.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи: деца в детска градина, I-IV клас и V-VII клас. Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка – телефон, училище или детска градина и възраст. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.