Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

Дистанционно обучение

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа