Новини

Уважаеми родители, откриването на новата учебна 2023/2024 година ще започне на 15.09.2023 г. в 09:30 часа в двора на училището. Ние, учителите на ОУ "Неофит Рилски" се ...
На 12 септември 2023 година (вторник) от 17:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите, чиито деца през учебната 2023/2024 година ще бъдат ПЪРВИ КЛАС. Моля, ...

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ ИЛИ ОСМИ КЛАС

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПЪРВИ ИЛИ ОСМИ КЛАС