Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ ИЛИ ОСМИ КЛАС

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПЪРВИ ИЛИ ОСМИ КЛАС