Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

Обучение от разстояние в електронна среда 2021-2022 година

Заповед № РД 08-219 от 20.10.2021 година на директора за обучение от разстояние в електронна среда