Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ИМПРЕСИЯ ЗА МОЕТО УЧИЛИЩЕ

Всяка есен

небето над теб заехтява,

с теб, училище мое,

започва житейският танц.

Всяка пролет

лицето ти ведро огрява

моя град,

тази сцена,

защото си в нас.

Нямаш възраст –

ти си с детско лице.

Моето училище –

това съм аз!

            Из „120 години – стъпки към светлото“, Мариана Александрова