Новини

     Грамоти първа и втора степен получиха талантливите ни ученици Росица Славева от 3 в клас и Дани Йорданов от 6 а клас за постигнати изключителни ...
С много и различни инициативи и тържества учениците от училището ни отбелязаха 151-годишнината от обесването на Васил Левски и показаха, че тачат и свято пазят в ...

ИМПРЕСИЯ ЗА МОЕТО УЧИЛИЩЕ 3

ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

 

„За децата по земята

най е хубаво, когато

има светлина;

и в очите, и в сърцата,

и в мечтите и в делата

винаги да свети тя.“


          Те са нашите деца! Идват при нас със своето доверие, с огромното си любопитство, със страховете и желанията си. С отворени и разтуптени сърчица. Подават ни ръце и се оставят да ги водим. А ние знаем накъде!

          За да има светлина в сърцата и в душите им, всичко край тях е светло и красиво. Класните стаи, мебелите, стените, прозорците… За да изписват красиво буквите нашите деца, да творят красиво, да оформят светли мечтите си! Влизат всеки ден в своя малък свят по красиви коридори, осеяни с цветя… Ден след ден, година след година.

          Водим ги през учебни кабинети, през зали и салони, ползват учебна техника, спортуват, усвояват науките, хранят се здравословно, формират личността си…

          И вече знаят какви искат да станат. Вече знаят, какъв искат да бъде големият свят. Видели са колко хора се трудят за тях – в класните стаи, в кабинетите по компютърни технологии, компютърно моделиране, технологии и предприемачество, забавни игри, биология, химия, физика, история, чужди езици, залата за изкуства, двата физкултурни салона, логопедичния кабинет, психологичния кабинет, медицинския кабинет, библиотеката, четирите спортни площадки на двора, зелените площи, градините, столовата… Много труд и много усилия… за да се засели светлината в тях! И те творят, усвояват знания как да градят основите на личността си. Всеки според възможностите и според желанието си.

          Минават нашите деца през всичко това, излизат оттук пораснали и светли. За да станат добри хора, добри специалисти, творци… Връщат се в спомените си към родното училище – Основно училище „Неофит Рилски“! С трепет и с благодарност. А те за нас, техните учители, са най-голямото удовлетворение и олицетворение на надеждите за по-красив свят, за по-добър живот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В точно определеното време вместо натрапчив стресиращ звънец за влизане и излизане на децата от час автоматично се включва приятната интродукция от популярната песен "Детство мое" на композитора Вили Казасян!