Новини

     Грамоти първа и втора степен получиха талантливите ни ученици Росица Славева от 3 в клас и Дани Йорданов от 6 а клас за постигнати изключителни ...
С много и различни инициативи и тържества учениците от училището ни отбелязаха 151-годишнината от обесването на Васил Левски и показаха, че тачат и свято пазят в ...

КАК СЕ СЪЗДАВА ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

          ДЕН СЛЕД ДЕН И ЧАС ПО ЧАС

         ИСТОРИЯ ТВОРИМ ВЪВ КЛАС!

 

          Необичайно време… Пандемично. Трудно… Закрити лица, затворени магазини, ресторанти… Но училището работи, малките ученици са в класните стаи! Всеки на своя чин, със своите учители! Ту с грейнали очи, ту вглъбени и сериозни, ту усмихнати и закачливи…

сн

          Тихо и спокойно се създава историята на училището – час по час, ден след ден. Защото историята е не само празници и големи събития. Училището е не просто институцията, през която задължително минава всеки човек в детството си, то е мястото, където се създава здравата и сигурна нишка на живота!

          Тук се оформя личността. Всяко дете е уникално в своите заложби. А учителят е оня добър магьосник, който знае как да ги открие и да накара детето да повярва в себе си и в своите възможности.

         

 

 

 

Творчеството е в основата на всяко чудо, на всеки талант. А децата ни творят… Ежедневно. И създават красота!

  

 

 

 

Трети а клас с учители Елка Иванова и Цветанка Ранова.

Проект „Художествено конструиране“ по Изобразително изкуство, преподавател Цветанка Костадинова.

 

4б клас с учители Мирослава Джорджева и Лалка Паргова. Проект "Слънчева система"

 

Други проекти:

 

3б клас с учители Лили Стефанова и Бистра Михалкова, Цветанка Костадинова - преподавател по Изобразително изкуство: Проект "Град от отпадъчни материали"

Цветанка Костадинова, Изобразително изкуство - Рисунки на кредов картон

 

4а клас - Художествени галерии

4б - Рисунки върху платно

 

4а клас, занимания по интереси - учител в ЦДО Таня Фердинандова