Новини

Училище, годините минават, но твоят дух лети неукротим. Със светлина, която ти ни даваш, към бъдещето устремно ...
По традиция в ОУ „Неофит Рилски“ се отбелязва седмица на гората, която тази година се провежда от 04.04. до 10.04. под мотото „АЗ, ГОРАТА“. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ...

КАК СЕ СЪЗДАВА ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

          ДЕН СЛЕД ДЕН И ЧАС ПО ЧАС

         ИСТОРИЯ ТВОРИМ ВЪВ КЛАС!

 

          Необичайно време… Пандемично. Трудно… Закрити лица, затворени магазини, ресторанти… Но училището работи, малките ученици са в класните стаи! Всеки на своя чин, със своите учители! Ту с грейнали очи, ту вглъбени и сериозни, ту усмихнати и закачливи…

сн

          Тихо и спокойно се създава историята на училището – час по час, ден след ден. Защото историята е не само празници и големи събития. Училището е не просто институцията, през която задължително минава всеки човек в детството си, то е мястото, където се създава здравата и сигурна нишка на живота!

          Тук се оформя личността. Всяко дете е уникално в своите заложби. А учителят е оня добър магьосник, който знае как да ги открие и да накара детето да повярва в себе си и в своите възможности.

         

 

 

 

Творчеството е в основата на всяко чудо, на всеки талант. А децата ни творят… Ежедневно. И създават красота!

  

 

 

 

Трети а клас с учители Елка Иванова и Цветанка Ранова.

Проект „Художествено конструиране“ по Изобразително изкуство, преподавател Цветанка Костадинова.

 

4б клас с учители Мирослава Джорджева и Лалка Паргова. Проект "Слънчева система"

 

Други проекти:

 

3б клас с учители Лили Стефанова и Бистра Михалкова, Цветанка Костадинова - преподавател по Изобразително изкуство: Проект "Град от отпадъчни материали"

Цветанка Костадинова, Изобразително изкуство - Рисунки на кредов картон

 

4а клас - Художествени галерии

4б - Рисунки върху платно

 

4а клас, занимания по интереси - учител в ЦДО Таня Фердинандова