Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

КАК СЕ СЪЗДАВА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Училището е началото на познанието за света! Стартовият трамплин за стремежа към по-добър живот. Обучението и възпитанието са основата за формиране на децата като мислещи творчески личности. Част от учебния процес са проектите, по които учениците работят в училище. Интересът към тях е огромен. Масово е участието на децата в тях, независимо дали те се осъществяват в извънкласни дейности – занимания по интереси, или по различните учебни предмети. Независимо от формата на обучение – електронно или присъствено.

          И през тази учебна година те създаваха макети по множество проекти, свързани с учебното съдържание.

 

Проект „ФУТУРИСТИЧЕН ГРАД“ по математика за шести клас, ръководен от учителките Весела Кузманова, Диана Кръстева и Елена Петкова. Забележително красиви и разнообразни проекти създадоха учениците от хартия и с подръчни материали. Изработиха и табла с формулите за лице на повърхнина и за обем на основните тела. Целта е да се затвърди изученият материал за пространствени тела и фигури и да бъде провокирано творческото въображение. 

 

   

   

 

 

Проекти по география за пети и шести клас, ръководени от Димитринка Михайлова – учител по география.

Проектите са изпълнени от естествени природни и подръчни материали. Впечатляват с красотата и с прeцизността си.