Новини

Да бъде Светлина! Любов да има! Светът не е какъвто бе. И детството неповторимо да има синьо, приказно небе!                   ...
  Да сте здрави и щастливи, да сте весели, игриви, да сте бели и червени – все така засмени!   Децата от първи до четвърти клас изработиха прекрасни ...

Коледна ваканция

Заповед № РД 08-517/21.12.2020 г. на директора на училището