Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧИХА СВИДЕТЕЛСТВАТА СИ . УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО!

Малките ученици от първи „а“ клас получиха свидетелствата си на комплекса „Знаме на мира“.

Всяка паралелка проведе свое незабравимо тържество по случай успешното приключване на учебната година.