Новини

Училище, годините минават, но твоят дух лети неукротим. Със светлина, която ти ни даваш, към бъдещето устремно ...
По традиция в ОУ „Неофит Рилски“ се отбелязва седмица на гората, която тази година се провежда от 04.04. до 10.04. под мотото „АЗ, ГОРАТА“. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ...

ИМПРЕСИЯ ЗА МОЕТО УЧИЛИЩЕ 4

 

          Няма нищо по-тъжно от гледката на  празни училища.

          Впрочем, всичко си е по местата - чиновете, белите дъски, цветята, таблáта с таблиците за умножение, със снимки на учениците – наша гордост, портретите на националните ни герои, кътовете с рисунки … Но звънецът мълчи. Мониторите на мултимедиите са тъмни. Тишината броди из коридорите и покрива всичко с тъга…

          Помощник портиерът Нео е объркан: „Къде изчезнаха децата…?“

          Пандемия…

          Животът е във виртуалното пространство… Учат децата, и сега творят. Виждат и чуват своите учители през дигиталните устройства. Изпращат домашните си работи, рисунки, клипчета с песни и рецитации, участват в конкурси. Учебният процес не спира.

          Но моето училище навярно тъгува …

          Сънува и си спомня…

          Моето училище очаква!