Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

Обръщение на МОН към родителите

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите за съдействие