Новини

Училище, годините минават, но твоят дух лети неукротим. Със светлина, която ти ни даваш, към бъдещето устремно ...
По традиция в ОУ „Неофит Рилски“ се отбелязва седмица на гората, която тази година се провежда от 04.04. до 10.04. под мотото „АЗ, ГОРАТА“. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ...

обучение 10-31.05.2021 г.

Уважаеми родители, учители и ученици!

На основание заповед № РД 09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода

10-31.05.2021 г. обучението в ОУ "Н.Рилски" ще се провежда по следния график:

1. Децата от ПГ и учениците от първи до четвърти клас - изцяло присъствено.

2. От 10 май до 14 май 2021 г. - присъствено ще се обучават учениците от пети и шести клас.

Учениците от седми клас - онлайн  на платформата на Teams.

3. От 17 май до 28 май 2021 г. - присъствено ще се обучават учениците от  шести и седми клас.

Учениците от пети клас  - онлайн  на платформата на Teams.

Присъственото обучение ще се провежда в съответствие с Насоките за работа на системата за

предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията

на COVID-19.

Пропусквателният режим за учениците от пети, шести и седми глас на основание  горепосочения график

ще се осъществява през втория централен вход не по-рано от 07.45 часа.

От ръководството