Новини

     Грамоти първа и втора степен получиха талантливите ни ученици Росица Славева от 3 в клас и Дани Йорданов от 6 а клас за постигнати изключителни ...
С много и различни инициативи и тържества учениците от училището ни отбелязаха 151-годишнината от обесването на Васил Левски и показаха, че тачат и свято пазят в ...

Обучение в ОРЕС

На осн. заповед № РД09-2406/17.02.2022 г. във връзка със Заповед № РД01-37/15.02.2022 г. на РЗИ - Кюстендил и Заповед № РД08-724/18.02.2022 г. на директора на училището в периода от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. включително:

1. Учениците от ШЕСТИ КЛАС  преминават на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средставата на информационните и комуникационните технологии.

2. Учениците от ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС, както и учениците от  ПЕТИ И СЕДМИ КЛАС  за периода по т.1 се обучават присъствено в съответсвие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.