Новини

Уважаеми родители, откриването на новата учебна 2023/2024 година ще започне на 15.09.2023 г. в 09:30 часа в двора на училището. Ние, учителите на ОУ "Неофит Рилски" се ...
На 12 септември 2023 година (вторник) от 17:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите, чиито деца през учебната 2023/2024 година ще бъдат ПЪРВИ КЛАС. Моля, ...

Обучение в ОРЕС

На осн. заповед № РД09-2406/17.02.2022 г. във връзка със Заповед № РД01-37/15.02.2022 г. на РЗИ - Кюстендил и Заповед № РД08-724/18.02.2022 г. на директора на училището в периода от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. включително:

1. Учениците от ШЕСТИ КЛАС  преминават на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средставата на информационните и комуникационните технологии.

2. Учениците от ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС, както и учениците от  ПЕТИ И СЕДМИ КЛАС  за периода по т.1 се обучават присъствено в съответсвие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.