Новини

И след края на учебната година печелим награди! Вокалната група „Рила войс“ с ръководител Таня Камбурова участва в онлайн изданието на международния конкурс ...
„Училище, годините минават, но твоят дух лети неукротим. Със светлина, която ти ни даваш, към бъдещето устремно вървим!   Пред нас е пътят – стръмен и ...

Обучение в ОРЕС

На осн. заповед № РД09-2406/17.02.2022 г. във връзка със Заповед № РД01-37/15.02.2022 г. на РЗИ - Кюстендил и Заповед № РД08-724/18.02.2022 г. на директора на училището в периода от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. включително:

1. Учениците от ШЕСТИ КЛАС  преминават на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средставата на информационните и комуникационните технологии.

2. Учениците от ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС, както и учениците от  ПЕТИ И СЕДМИ КЛАС  за периода по т.1 се обучават присъствено в съответсвие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.