Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Организация при откриване на учебната 2021/2022 година