Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ОТНОВО СМЕ ПЪРВИ! НАШИ УЧЕНИЦИ С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ В „СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО“

СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО е национално състезание по български език и литература, организирано от сдружение „10 книги“.

Традиция стана наши ученици всяка година да се класират престижно на финалния кръг. И сега завоювахме две първи места. ВЛАДИСЛАВА СТОИЧКОВА И ХРИСТИАНА БОЖКОВА от 7-ми „б“ клас - с класен ръководител и преподавател по БЕЛ Спаска Янева, постигнаха максималния брой точки – 50!