Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ПОЧИТ КЪМ ДУПНИШКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ

Тържества на най-малките ученици за 3 март:

1а клас

4б клас

4в клас

4 а клас

1б клас

          Традициите – семейни и обществени, са част от живота ни. Те оформят нашето самосъзнание и родова принадлежност, извисяват патриотизма като висше чувство, което ни сближава и ни прави силни и добри хора.

          Още от Възраждането традициите се създават с общите усилия и широката обществена дейност на училищата и читалищата. Нашето училище от години осъществява тясна връзка и развива съвместни дейности с читалище „Пейо Яворов – 1978“, Дупница.

          И тази година отбелязахме заедно националния празник 3-ти март. Читалището и учениците от класовете на Елена Виденова и Лили Стефанова почетоха паметта на опълченците от Дупнишка околия, взели участие в Освободителната война през 1878 година.