Новини

Уважаеми родители, откриването на новата учебна 2023/2024 година ще започне на 15.09.2023 г. в 09:30 часа в двора на училището. Ние, учителите на ОУ "Неофит Рилски" се ...
На 12 септември 2023 година (вторник) от 17:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите, чиито деца през учебната 2023/2024 година ще бъдат ПЪРВИ КЛАС. Моля, ...

ПОЧИТ КЪМ ДУПНИШКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ

Тържества на най-малките ученици за 3 март:

1а клас

4б клас

4в клас

4 а клас

1б клас

          Традициите – семейни и обществени, са част от живота ни. Те оформят нашето самосъзнание и родова принадлежност, извисяват патриотизма като висше чувство, което ни сближава и ни прави силни и добри хора.

          Още от Възраждането традициите се създават с общите усилия и широката обществена дейност на училищата и читалищата. Нашето училище от години осъществява тясна връзка и развива съвместни дейности с читалище „Пейо Яворов – 1978“, Дупница.

          И тази година отбелязахме заедно националния празник 3-ти март. Читалището и учениците от класовете на Елена Виденова и Лили Стефанова почетоха паметта на опълченците от Дупнишка околия, взели участие в Освободителната война през 1878 година.