Новини

     Грамоти първа и втора степен получиха талантливите ни ученици Росица Славева от 3 в клас и Дани Йорданов от 6 а клас за постигнати изключителни ...
С много и различни инициативи и тържества учениците от училището ни отбелязаха 151-годишнината от обесването на Васил Левски и показаха, че тачат и свято пазят в ...

Посещение на Дом за възрастни хора с. Дрен

Учениците от 6 "б" клас заедно с класния си ръководител Таня Камбурова и училищния психолог Венета Иванова отбелязаха деня на толерантността в дома за възрастни хора с. Дрен. Там те пяха, рецитираха, свиреха на музикални инструменти. Домакините ги посрещнаха много радушно, нагостиха ги и също ги поздравиха с песни и изпълнения на пиано. Между тях се завърза спонтанно и искрено приятелство, което ще продължи и в бъдеще. Учениците очакват с нетърпение новите срещи.