Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

Преустановяване на присъствените занятия по график и преминаване в ОРЕС

Заповед за преминаване в обучение в електртронна среда от разстояние на ротационен принцес.