Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ НА НАШИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЪВМЕСТНО С ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ С. БИСТРИЦА

Чудесна традиция създадоха Елена Виденова и Даниела Пангелова, учителки на първи „в“ клас – съвместна дейност с читалище „Светлина“ в с. Бистрица.

Във връзка с Майските празници те отново имаха интересна и незабравима среща, наситена с разнообразни дейности.

ПЪРВИ В КЛАС, ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ, ДУПНИЦА