Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА ЧЕТАТ! ВЪЛНУВАЩ ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В УЧИЛИЩЕ, 2022

„Буквите изучихме и вече 

знаем с тях да пишем и четем. 

С буквите отиваме далече, 

с буквите се учим и растем.“

 

Първи "а"

Нашето цветно и весело тържество "Вече мога да чета, смятам и пиша"!

ВЕСЕЛА БАНОВА

Благодарим ви, слънчеви деца, за вълнуващите изпълнения и прекрасните емоции, с които ни заредихте на  Празника на буквите!

ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА

 

 

Първи "в" - Елена Виденова и Даниела Пангелова