Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

Световен ден за борба с тормоза в училище

Днес, 22.02.22023 година учениците на ОУ "Неофит Рилски" гр. Дупница отбелязаха Световният ден за борба с тормоза в училище с инициативата "Розово междучасие". В нея взеха участие вокална група "Рила войс" с ръководител Таня Камбурова и клуб "Модерни танци" с ръководител Александър Димитров. Много от класовете се включиха и в конкурса на община Дупница "Най-розов клас".