Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ТЕ СА НАШАТА ГОРДОСТ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ И ГРАМОТИ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "„МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ" - ЕСЕНЕН КРЪГ:

учебна 2022/2023 година

1. ЗЛАТЕНИ МЕДАЛИ

- Дария Михалчева - 1а клас с начален учител - Соня Костова

2. СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

- Дея Йорданова - 1б клас с начален учител Лалка Паргова

- Симона Симеонова - 1б клас

- Ангел Владимиров - 1б клас

- Ния Георгиева - 1в клас с начален учител Елка Иванова

3. БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

- Даниел Йорданов - 1а клас с начален учител Соня Костова

- Екатерина Мелехова - 1а клас

- Рая Николова - 1а клас

- Васил Милиев - 1б клас с начален учител Лалка Паргова

- Калин Марков - 1в клас с начален учител Елка Иванова

- Стефани Евтимова - 1в клас

- Мария Тасева -1в клас

- Кристиян Колев -4б клас с начален учител Надежда Божкова