Новини

Към дневниците на класовете Към МОН
Прием на ученици за първи клас за учебната 2023/2024 година

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ЗАПОВЕД № РД04-606/15.06.2020г. ЗА ЗАБРАНА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО В НЕОХРАНЯЕМИ ВОДНИ ПЛОЩИ