Проекти и програми

Квалификационен курс на преподавателите по английски език

В периода 05.08.2017-19.08.2017 г. преподавателите по английски език Даниела Димитрова и Здравка Велинова участваха в квалификационен курс "Обучение на деца със специални образователни потребности и приобщаващо образование" в университета на Кент, град ...