Проекти и програми

Групи и дейности - обучителни затруднения

ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА СЕДМИ КЛАС с ръководител Елена Петкова ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА ШЕСТИ КЛАС с ръководител Диана Кръстева Снимка 1   ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА В ПЕТИ КЛАС с ръководител Весела Вуковска ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА В ШЕСТИ КЛАС с ...

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ