За родители

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС - 25 АПРИЛ 2023 ГОДИНА ОТ 17:00 ЧАСА

Дневен ред:

1. Запознаване на родителите с План-приема за учебната 2023/2024 година;

2. Среща с представители на гимназиите от община Дупница;

3. Други организационни въпроси

РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ  В ПЪРВИ КЛАС:

На 27.04.2023 г.  от 17.30 часа.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ:

6 И 27 АПРИЛ 2023 ГОДИНА;

4 МАЙ 2023 ГОДИНА

 

от Ръководството