За родители

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС - 25 АПРИЛ 2024 ГОДИНА ОТ 17:00 ЧАСА

Дневен ред:

1. Запознаване на родителите с План-приема за учебната 2024/2025 година;

2. Среща с представители на гимназиите от община Дупница;

3. Други организационни въпроси

РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ  В ПЪРВИ КЛАС:

На 17.04.2024 г.  от 17:00 часа.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ:

10 И 24 АПРИЛ 2024 ГОДИНА;

 

от Ръководството