НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ОТНОВО ЗАЕДНО“ 2022 ГОДИНА

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ ПО НП "ОТНОВО ЗАЕДНО" 2022 Г.

 

1. Продължителност  на обучението в електронна среда  – водещ критерий-

с предимство са учениците от прогимназиален етап в ОРЕС.

2. Представяне на ученика в учебния процес- среден успех за годината

3. Социален статус-с предимство е дете с един родител; дете без родител

4. Здравен Статус- с предимство са ученици, които са прекарали КОВИД.

5.Ученици без наложени санкции и без отсъствия по неуважителни причини през изминалата

Учебна година.

6.Награждавани ученици – с предимство са ученици , представили училището в различни състезания, олимпиади, конкурси и др.

Срок за подаване на заявления за участие: 15.07.2022г.

Място: Канцеларията на училището

Заявлението може да го изтеглите от тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТДНЕВНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ ПО НП "ОТНОВО ЗАЕДНО"