ЗАЯВЛЕНИЕ, КРИТЕРИИ И СРОКОВЕ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТДИХ ПО НП „ ОТНОВО ЗАЕДНО“ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 20

                         Основно училище „ Неофит Рилски „-гр. Дупница

                    Област Кюстендил , Община Дупница, ул .Братя Миладинови 3

                                                  Е-mail: nrilski@abv.bg

 

 

Критерии ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТДИХ

                        ПО НП „ ОТНОВО ЗАЕДНО“

                             ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2021Г.

 

1.Продължителност  на обучението в електронна среда  – водещ критерий-

С предимство са учениците от прогимназиален етап в ОРЕС.

2.Представяне на ученика в учебния процес- среден успех за годината

3.Социален статус-с предимство е дете с един родител; дете без родител

4. Здравен Статус- с предимство са ученици, които са прекарали КОВИД.

5.Ученици без наложени санкции и без отсъствия по неуважителни причини през изминалата

Учебна година.

6.Награждавани ученици – с предимство са ученици , представили училището в различни състезания, олимпиади и др.

Квоти разпределени, както следва :

Начален етап:10 ученика и 1 ръководител

Прогимназиален етап: 20 ученика и 2 ръководители

Ако квотата не се запълни от ученици от съответната образователна степен, свободните места се разпределят равномерно сред останалите етапи до запълване на местата.

Срок за подаване на заявления за участие: 09.07.2021г.

Място: Канцеларията на училището

Заявлението може да го изтеглите от тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТДНЕВНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ ПО НП "ОТНОВО ЗАЕДНО" НА МОН