Прием в първи клас

Заповед № РД 08-1134/30.03.2020 г. за изпълнение на училищния план-прием за учебната 2020/2021 година.

Училищен план - прием за първи клас за учебната 2020/2021 година.

Заявление за участие в класиране за прием в първи клас - Приложение № 1.

Заявление за записване за първи клас - Приложение № 2.

 

Подаване на документи - онлайн на адрес: neofit.rilski@abv.bg

Допълнителна информация на телефон: 0878620544