Документи за извиняване на отсъствията от страна на родителя

Заявление за извиняване на отсъствия по домошни причини от класния ръководител - до 3 дни през цялата учебна година.

Изтегли от тук

Заявление за извиняване на отсъствия по домашни причини от директора - до 7 дни през цялата година

Изтегли от тук