Допълнителни компенсиращи мерки за учениците I-VI клас

Допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I-VI клас в изпълнение на Заповед № РД 09-3472/27.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката:

График на дейностите за учениците от I "а" клас;

График на дейностите за учениците от I "б" клас;

Граофик на дейностите за учениците от II "а" клас;

График на дейностите за учениците от II "б" клас;

График на дейностите за учениците от III "а" клас;

График на дейностите за учениците от III "б" клас;

График на дейностите за учениците от IV "а" клас;

График на дейностите за учениците от IV "б" клас;

График на дейностите за учениците от IV "в" клас;

График на дейностите за учениците от V - VI  клас