Графици

График за провеждане на контролни работи в начален етап първи срок.

График за провеждане на контролни работи в  начален етап - втори срок

График за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап - първи срок

График за провеждане на контролните и класни работи в прогимназиалния етап - втори срок.

ГРАФИК ПРИЕМЕН ДЕН НА УЧИТЕЛИТЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП - ПОНЕДЕЛНИК ОТ 17:00 ЧАСА

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРНИК ОТ 17:00 ЧАСА

График на консултациите на учителите

График за провеждане на втория час на класа