Държавен план-прием за учебната 2024-2025 година в осми клас

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учениците от 7 клас.

Български език и литература - 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика - 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 година с

Вид дейност

Срок

Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2026 г.(ученици със СОП и/или хронични заболявания)

03-21 май 2024 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2026 г.

до 04 юли 2024 г. вкл.

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на учениците по Наредба № 10/01.09.2016 г.

08 - 10 юли 2024 г.

Обябяване на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране

15 - 17 юли 2024 г

Обябяване на резултатите от втория етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22-24 юли 2024 г.

Обябяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

Обябяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли и 1 август 2024

Обябяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 2 август 2024 г.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

5 и 6 август 2024 г.

Обябяване на резултатите от четвъртия етап на класиране

до 7 август 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 – 9 август 2024 г.

Обябяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г. вкл.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

Опредебя се от директора, до 11 септември 2024 г.