Национално външно оценяване за учениците от 4 и 7 клас. Дейности по прием на ученици в неспециализирани училища.

Дати за провеждане на изпитите от НВО за учениците от 4 и 7 клас. График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  след завършено основно образование.