Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП

Писмо № П-1152/29.04.2020 г. на РУО - Кюстендил

Срокове  и документи по приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за учебната 2020/2021 година.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ