Родителски срещи

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ  В ПЪРВИ КЛАС:

30.03.2021 г.  от 17.30 часа.

   !!!  ВАЖНО: Родителската среща се отлага поради ситуацията, в която се намираме заради COVID - 19.

        Ще бъдете уведомим допълнително за родителската среща и дните на отворените врати..     

 

 

 

 

от Ръководството