Родителски срещи

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС:

14.09.2020г. /понеделник/ от 17.15ч.:

                    I "а" - "Зала за изкуства";

                    I "б" - "Физкултурен салон 2".

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС:

15.09.2020г. /вторник/ от 17.15ч. в "Зала за изкуства" -  V "а" клас;

16.09.2020г. /сряда/ от 17.15ч. в "Зала за изкуства" - V "б" клас;

17.09.2020г. /четвъртък/ от 17.15ч. в "Зала за изкуства" - V "в" клас.

 

от Ръководството