Училищни учебни планове 2022-2023 година

Училищен учебен план 1 а клас

Училищен учебен план 1 б клас

Училищен учебен план 1 в клас

Училищен учебен план 2 а клас

Училищен учебен план 2 б клас

Училищен учебен план  2 в клас

Училищен учебен план 3 а клас

Училищен учебен план 3 б клас

Училищен учебен план 4 а клас

Училищен учебен план 4 б клас

Училищен учебен план 5 а клас

Училищен учебен план 5 б клас

Училищен учебен план 6 а клас

Училищен учебен план 6 б клас

Училищен учебен план 6 в клас

Училищен учебен план 7 а клас

Училищен учебен план 7 б клас

Училищен учебен план 7 в клас

Индивидуален учебен план Ал.Банов - 2а клас