Училищни учебни планове 2021-2022 година

Училищен учебен план 1 а клас

Училищен учебен план 1 б клас

Училищен учебен план 1 в клас

Училищен учебен план 2 а клас

Училищен учебен план 2 б клас

Училищен учебен план 3 а клас

Училищен учебен план 3 б клас

Училищен учебен план 4 а клас

Училищен учебен план 4 б клас

Училищен учебен план 5 а клас

Училищен учебен план 5 б клас

Училищен учебен план 5 в клас

Училищен учебен план 6 а клас

Училищен учебен план 6 б клас

Училищен учебен план 6 в клас

Училищен учебен план 7 а клас

Училищен учебен план 7 б клас

Училищен учебен план 7 в клас

Индивидуален учебен план Д. Стефанов - 7 в клас