УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 2023-2024 година

Училищен учебен план първи клас

Училищен учебен план втори клас

Училищен учебен план трети клас

Училищен учебен план четвърти клас

Училищен учебен план пети клас

Училищен учебен план шести клас

Училищен учебен план седми клас

Индивидуален учебен план А.Б. - 3а клас

Индивидуален учебен план Е.А. - 5а клас

Училищен учебен план - сам.форма - Б.И. - 6 клас