Записване на учениците за първи клас за учебната 2019/2020 година

Списък на приетите на първо класиране ученици за първи клас за учебната 2019/2020 година

Списък на записаните ученици за първи клас за учебната 2019/2020 година