Прием за първи клас за учебната 2021/2022 година

Училищен план-прием за първи клас за учебната 2021/2022 година.

График на дейностите по приема:

1. Приемане на заявления (Приложение № 1) и приложени документи  - до 28.05.2021 година включително;

2. Обявяване на списъците с класираните ученици - 17:00 часа на 2 юни 2021 година на входа на училището;

3. Записване на приетите ученици   - 3 и 4 юни 2021 година;

При записването на учениците се подава при желание и Заявление за целодневно обучение - Приложение 2

4. Обявяване на свободни места - до 17:30 часа на 7 юни 2021 година включително;

5. Попълване на свободните места - 8-11 юни 2021 година ;

6. Обявяване на свободните места - 14 юни 2021 година;

7. Попълване на свободни места - до 15 септември 2021 година

Заявленията за подаване може да ги  изтеглите, попълните и изпратите в указаните срокове на електронната поща на училището:

neofit.rilski@abv.bg

Приложение 1:

Заявление за първи клас

Приложение 2:

Заявление за целодневно обучение

Списък на класираните ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година

Списък на записаните ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година

ще бъде качен в 17 часа на 04.06.2021 г.

Списък на учениците от първи "а" клас

Списък на учениците от първи "б" клас

Списък на учениците от първи "в" клас

НА 07.09.2021 Г.  ВТОРНИК ОТ 17,30 ЧАСА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА  ПЪРВИ КЛАС.

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ БЪДАТ ПО ПАРАЛЕЛКИ ПО ПРЕДПИСАНИЕ НА МЗ. НОСЕТЕ СИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МАСКИ!

 

                                                       От ръководството