Записване на учениците за първи клас за учебната 2020/2021 година

 

График на дейностите по приема:

1. Приемане на заявления (Приложение № 1) и приложени документи  - до 29.05.2020 година;

2. Обявяване на списъците с класираните ученици - 17:00 часа на 3 юни 2020 година;

3. Запосване на приетите ученици (Приложение № 2) - 4 и 5 юни 2020 година;

4. Обявяване на свободни места - до 17:30 часа на 8 юни 2020 година включително;

5. Попълване на свободните места - 10-12 юни 2020 година ;

6. Обявяване на свободните места - 15 юни 2020 година;

7. Попълване на свободни места - до 15 септември 2020 година

Приложение № 1 и Приложение № 2 може да намерите на сайта на училището. Моля да си го изтеглите, попълните и изпратите в указаните срокове на електронната поща на училището:

neofit.rilski@abv.bg


Списък на приетите на първо класиране ученици за първи клас за учебната 2020/2021 година

 

Списък на записаните ученици за първи клас за учебната 2020/2021 година

ще бъде качен в 17 часа на 05.06.2020 г.

Записани ученици за първи клас за учебната 2020/2021 година на второ класиране

1. Данаилов Б.К.

2. Каменов К.К.

3. Иванов Е.Е.

4. Игнатов Н.О.

5. Данчев А.К.