Прием за първи клас за учебната 2021/2022 година

Училищен план-прием за първи клас за учебната 2021/2022 година.

График на дейностите по приема:

1. Приемане на заявления (Приложение № 1) и приложени документи  - до 28.05.2021 година включително;

2. Обявяване на списъците с класираните ученици - 17:00 часа на 2 юни 2021 година на входа на училището;

3. Записване на приетите ученици   - 3 и 4 юни 2021 година;

При записването на учениците се подава при желание и Заявление за целодневно обучение - Приложение 2

4. Обявяване на свободни места - до 17:30 часа на 7 юни 2021 година включително;

5. Попълване на свободните места - 8-11 юни 2021 година ;

6. Обявяване на свободните места - 14 юни 2021 година;

7. Попълване на свободни места - до 15 септември 2021 година

Заявленията за подаване може да ги  изтеглите, попълните и изпратите в указаните срокове на електронната поща на училището:

neofit.rilski@abv.bg

Приложение 1:

Заявление за първи клас

Приложение 2:

Заявление за целодневно обучение

Списък на приетите на първо класиране ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година

Списък на записаните ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година

ще бъде качен в 17 часа на 04.06.2021 г.

ВАЖНО: Обявената  родителска среща няма да се проведе на 30.03.2021 година поради ситуацията, в която се намираме. 

Допълнително ще бъдете уведомени за деня и часа на родителската среща и дните на отворените врати в училище.

                                                       От ръководството