УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Дупница за учебната 2022/2023 година

Заповед за утвърждаване на Училищен план-прием за първи и пети клас за учебната 2022-2023 година

График на дейностите по приема:

1. Приемане на заявления (Приложение № 1) и приложени документи  - до 27.05.2022 година включително;

2. Обявяване на списъците с класираните ученици - 17:00 часа на 1 юни 2022 година на входа на училището;

3. Записване на приетите ученици   - 2 и 3 юни 2022 година;

При записването на учениците се подава при желание и Заявление за целодневно обучение - Приложение 2

4. Обявяване на свободни места - до 17:30 часа на 6 юни 2022 година включително;

5. Попълване на свободните места - 7-10 юни 2022 година ;

6. Обявяване на свободните места - 13 юни 2022 година;

7. Попълване на свободни места - до 15 септември 2022 година

Заявленията за подаване може да ги  изтеглите, попълните и изпратите в указаните срокове на електронната поща на училището:

neofit.rilski@abv.bg

Приложение 1:

Заявление за първи клас за класиране

Приложение 2:

Заявление за първи клас за записване

Заявление за посещение на група целодневно обучение

Списък на класираните ученици за първи клас за учебната 2022/2023 година

Списък на записаните ученици за първи клас за учебната 2022/2023 година

ще бъде качен в 17:00 часа на 01.06.2022 г.

Списък на учениците от първи "а" клас

Списък на учениците от първи "б" клас

Списък на учениците от първи "в" клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА:  20 АПРИЛ 2022 ГОДИНА ОТ 17:30 ЧАСА

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ: 19 АПРИЛ 2022 ГОДИНА И 28 АПРИЛ 2022 ГОДИНА.

                       МОЛЯ ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

                                                       От ръководството