За учениците

   И през настоящата 2020/2021 година учениците ни се включиха активно в общинските, областни, национални и международни конкурси и състезания. Досега обявените резултати говорят за отличното им представяне.

Олимпиади:

За областните кръгове на олипмиадите са класирани ученици по: БЕЛ, математика, Знам и мога и география и икономика.

Място и дата на провеждане на областните кръгове на олимпиадите по:

1. Математика - 13.02.2021 г. от 09,00 часа в ОУ "Христаки Павлович" гр. Дупница;

2. "Знам и мога" за учениците от четвърти клас  - 27.02.2021 г. от 09,00 часа в СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" гр. Дупница;

3. География и икономика -

4. БЕЛ -

 Национални и международни състезания:

1. Зимен кръг на международното състезание "Математика без граници" - 11.02.2021 г. от 13.10 часа

Класиране:    

2. Национално състезание по БЕЛ "Стъпала на знанието"

Класирани за ВТОРИ КРЪГ:

Пети клас:      Божидара Узунова - 50 т.

Седми клас:   Александра Георгиева - 50 т.

                           Йоанна Бимбова - 50 т.

                           Никол Авджиева - 50 т.

                  

Успех и на следващите кръгове и състезания!