За учениците

   И през настоящата 2019-2020 година учениците ни завоюваха редица призови места на областни и национални олимпиади, конкурси и състезания. Досега обявените резултати говорят за най-добро представяне на ОУ"Неофит Рилски" от всички училища в общината.   

   Похвала и сърдечна благодарност на изявилите се ученици и техните учители !

(след всяко състезание ще бъдат обявявани)

1. Есенен кръг на международното състезание "Математика без граници" - 23.10.2019 г. от 13.10 часа

Класиране:

                                        ПРИЗОВИ МЕСТА: