Самостоятелна форма - 2022/2023 година

 

График първа сесия за учебната 2022/2023 година

ПЕТИ КЛАС - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Изпити за определяне на годишни оценки по:

1. Компютърно моделиране и информационни технологии (ЗУЧ) - 10.01.2023 г. от 13:30 часа - к-т: КМИТ, 2 етаж

2. Музика (ЗУЧ) - 12.01.2023 г. от 13:30 часа - к-т: "Изкуства"

3. Човекът и природата (ЗУЧ) - 17.01.2023 г. от 13:30 часа - к-т: ТП,1 етаж

4. Изобразително изкуство  (ЗУЧ) - 19.01.2023 г. от 13:30 часа - к-т: ТП, 1 етаж

5. Технологии и пердприемачество (ЗУЧ) - 24.01.2023 г. от 13:30 часа - к-т: ТП, 1 етаж

6. География и икономика (ЗУЧ) - 30.01.2023 г. от 13:30 часа - к-т: ТП, 1 етаж

 

График самостоятелна форма втора сесия за учебната 2022/2023 година: