Седмично разписание

Седмично разписание на часовете за първи и втори срок 2022 - 2023 год.

първи клас 

първи клас - 2 срок                   

втори клас   

втори клас - 2 срок

трети клас

трети клас - 2 срок

четвърти клас

четвърти клас - 2 срок

пети клас

пети клас - 2 срок

шести клас

шести клас - 2 срок

седми клас

седми клас - 2 срок