Седмично разписание

Седмично разписание на часовете за първи срок 2022 - 2023 год.

първи клас

втори клас

трети клас

четвърти клас

пети клас

шести клас

седми клас