Седмично разписание

Седмично разписание на часовете за втори срок 2019 - 2020 год.

първи клас

втори клас

трети клас

четвърти клас

пети клас

шести клас

седми клас